Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Từ phương án thiết kế đã được thống nhất lựa chọn, A-Boom tiến hành thực hiện:

– Khai triển bản vẽ xin phép xây dựng;

– Khai triển bản vẽ chi tiết cấu tạo công trình;

– Lập bảng dự toán chi tiết cho từng hạng mục thi công;

– Lập kế hoạch thi công dự kiến cho từng hạng mục cụ thể.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết.