Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kiến trúc sư A-Boom tiến hành phát triển các phương án thiết kế phù hợp với các thông tin của Khách hàng đã tiếp nhận trước đó. Phương án được thể hiện qua dạng bản vẽ 2D, 3D và mô hình 4D mô tả chi tiết không gian kiến trúc với tỉ lệ 1:50-1:100. Qua đó, Khách hàng sẽ thấy được tổng quan phương án cũng như ưu – khuyết điểm về ngôi nhà. Trên cơ sở đó, kiến trúc sư sẽ điều chỉnh trên bản vẽ trước khi tiến hành thi công xây dựng, tránh việc thay đổi trên thực tế dẫn đến phát sinh chi phí.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết.