Skip to content Skip to footer

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

 
Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên, bạn ngang hàng với mọi sinh vật sống.
Chúng ta có xu hướng sống bao dung hơn khi tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn.
Hãy tìm đến vẻ đẹp của thiên nhiên ngay khi xuất hiện có những dấu hiệu cảm xúc tiêu cực.
 
 

Cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ.