"Không có ngôi nhà nhỏ
Chỉ có tay nghề kiến trúc sư chưa đủ lớn"